Livsstilsrådgivning - Sann hälsa

Livsstilsrådgivning

Ibland drar livet iväg med en så upplevelsen är att det inte alls handlar om ens eget välbefinnande och ibland knappt ens eget liv. Dagarna går och livet rullar på utan att man upplever sig ha någon slags kontroll. Att återta styrningen och bli sin egen vägledare igen kan kräva mer än vad man själv mäktar med att genomföra, åtminstone inledningsvis.

När du kommer till mig och sätter ord på vilket slags liv du längtar till så kommer vi tillsammans att lägga en plan, vars genomförande sedan sker i de steg och i den takt som du känner dig bekväm med. Att byta livsstil är inget som görs över en natt. Det är en process som inte bara innebär yttre förändringar utan som även kommer att påverka dig inifrån. Du kommer att bli mer av dig själv igen.

Livsstilsrådgivning Kost
Livsstilsrådgivning motion
livsstilsrådgivning vila sömn
Livsstilsrådgivning stress
 

Vad, hur, när, varför och var du äter spelar roll för hur du mår. Att bli mer medveten om sitt förhållningssätt till sin kost och den betydelse kosten har för ens välmående är viktiga delar av en livsstilsförändring.

Lika viktigt som det är att motionera är att hitta en motionsform som man trivs med. För den bästa motionen är den motion som blir av och att tvinga sig motionera blir sällan hållbart i längden. Vad gör dig glad när det handlar om att röra på sig?

Återhämtning är a och o för ökad hälsa och välbefinnande. Ger du det tillräckligt utrymme i ditt liv? Att hitta rutiner som möjliggör aktiv vaken vila och förbättrad sömnkvalitet är viktiga parametrar i en livsstilsförändring.

Att leva med konstant förhöjda stressnivåer i kroppen skapar ohälsa. Stress orsakas av såväl yttre som inre faktorer. Många gånger hinner stress påverka oss negativt innan vi reagerar och försöker göra något åt den. Det finns flera sätt att medvetandegöra och åtgärda sin stresstatus. Har du bra koll på din?