Existentiella samtal - Sann hälsa

Existentiella samtal

Att tala om livet ur ett större perspektiv får inte alltid plats i dagens snabba livsstilsmönster. Ändå går var och en med tankar som sträcker sig långt utanför det vardagliga livet. Att få sätta ord på dessa tankar och dela de med någon kan både kännas skönt och skapa nya möjligheter. När du kommer till mig för att du önskar förändra din livsstil kommer just denna typ av samtal att få vara en viktig del under våra möten.

Din livssyn spelar stor roll för hur du tar dig an såväl glädjeämnen som motgångar i livet och att öka sin självkännedom är ett bra sätt för att lyckas genomföra och upprätthålla den hälsofrämjande livsstil som du längtar till.

friskvård, hälsa, behandling, bicom, livsstil, terapi, allergi

Existentiell hälsa
 

Hälsa handlar om mer än att vara frisk eller sjuk. Det inbegriper också din subjektiva upplevelse av hur du mår och hur du tycker att livet känns. Man talar om en existentiell hälsa.

Världshälsoorganisationen WHO listar åtta olika perspektiv som byggstenar för existentiell hälsa: hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap.

Tips för att träna själen:

  • Sök efter de 8 byggstenarna av existentiell hälsa i ditt liv.
  • Prata med din respektive och dina vänner om byggstenarna. Hur ser du på dem och hur ser de andra på dem? Vad i tillvaron ger till exempel meningsfullhet, hopp osv.?
  • Kan du hitta någon eller några av dessa byggstenar i den musik du lyssnar på och i den litteratur du läser? Vad uppfattar du?
  • Måla, skriv, skapa och låt dig betrakta de känslor som väcks inom dig.
  • Vandra i naturen och ta in upplevelsen med alla dina sinnen. Vad väcker din förundran? Upplever du harmoni? Hur känns det?